Our Team

Chairman James Xiaodong Liu
President/CEO Liang Tsui
Managing Director/Partner Ray Zhang Bosun S. Hau Robert Bibow Catherine Fan
Executive Director Darren O'Brien Edgar Wang
Senior Advisor Carla Cico Kobi Faigenbaum