Our Team

Chairman James Xiaodong Liu
President/CEO Liang Tsui
Managing Director/Partner Ray Zhang Catherine Fan Darren O'Brien
Senior Advisor Kobi Faigenbaum Carla Cico